DUK

Bankas ir kasa

Programos bandomąją versiją galite parsisiųsti iš http://www.edlonta.lt/php/?mid=91 , perskaitę licencinę sutartį ir su ja sutikę. Diegimo bylą išsaugokite, kur Jums patogiau (pvz. ant darbalaukio). Prieš pradėdami programos diegimą, įsitikinkit, kad kompiuterio regioniniai nustatymai lietuviški http://www.edlonta.lt/php/index.php?did=3 Jeigu Centą diegiate į Windows Vista OS, be teisingo regiono pasirinkimo, dar atkreipkite dėmesį į leidimų vartotojui išplėtimą http://www.edlonta.lt/php/?did=69, jeigu į Windows 7, tada http://www.edlonta.lt/php/?did=74 Baigę instaliaciją, parsisiųstąjį censetup galite ištrinti.

Jeigu naudojama Windows XP:

1. Paspauskite mygtuką Start.

2. Pasirinkite Settings.

3. Tuomet Control Panel.

4. Paspauskite pelyte ant užrašo Date, Time, Language, and Regional Options.

5. Pasirinkite Regional and Language Options.

6. Lango viršuje pasirinkite Advanced.

7. Laukelyje Select a language to match the language version of the non-Unicode programs you want to use pasirinkite Lithuanian.

8. I visus vėliau užduodamus klausimus turėtumėte atsakyti OK arba Yes.

9. Perkraukite kompiuterį.

 

Jeigu naudojama Windows 7 arba Vista:

1. Paspauskite mygtuką Start.

2. Pasirinkite Control Panel.

3. Pasirinkite Small Icons.

4. Atsidarykite Region and Language.

5. Lango viršuje pasirinkite Formats ir išsirinkite Lithuanian (Lithuania).

6. Lango viršuje pasirinkite Location ir išsirinkite Lithuania.

7. Lango viršuje pasirinkite Administrative, paspauskite Language for non-Unicode programs ir pasirinkite Lithuanian (Lithuania).

8. Paspauskite ApplyOK ir uždarykite Control Panel langą.

SVARBU! Windows7 instaliacijos metu dažnai neteisingai pasirenka formatus ir tada Cente sąskaitos faktūros pildymo lango apačioje, sumos eilutėse vietoj Lt, rodo $ ženkliuką. Tokiu atveju:
1. Paspauskite mygtuką Start.

2. Pasirinkite Control Panel.

3. Atsidarykite Region and Language.

4. Lango viršuje pasirinkite Formats ir vietoje Lithuanian (Lithuania), išsirinkite bet kurią kitą kalbą (pvz. French (France)).

5. Paspauskite Apply.

6. Vėl pasirinkite Lithuanian (Lithuania) formatą.
7. Paspauskite ApplyOK ir uždarykite Control Panel langą.

Jeigu naudojama Windows 8 – 10:

1. Spauskit paieškos ženkliuką (padidinimo stiklas).

2. Rašykite Valdymo skydas (Control panel).

3. Paspauskite viršuje atsiradusį valdymo skydo ženkliuką.

4. Atsidarykite Regionas (Region)

5. Lango viršuje pasirinkite Administravimas (Administrative)

6. Kalba unikodo nepalaikančioms programoms (Select a language to match the language version of the non-Unicode programs) spauskite Keisti sistemos lokalę… ir pasirinkite Lietuvių (Lithuanian).

7. Į visus vėliau užduodamus klausimus turėtumėte atsakyti Gerai ir Taip ir nepamiršti paleisti iš naujo kompiuterį.

Taip, galima vesti ir 2 ir daugiau (skaičius neribojamas) įmonių buhalteriją.

 

Kad sukurti naują įmonę, atsidarykite ant darbalaukio esančią nuorodą „Imones„. Jei jos ten nėra, per My Computer nueikite į C:\Centas direktoriją, susiraskite failą prad.exe, paspauskite ant jo dešinį pelytės mygtuką ir atsidariusiame meniu pasirinkite Send to… > Desktop (Create shortcut). Atsiradusį naująjį ženkliuką ir reikia paleisti. Atsidariusio lango apačioje spauskite „+”, atsidariusioje lentelėje nurodykite naujos įmonės pavadinimą ir naują duomenų kelią (pvz. C:\Centas\DBnauj).

 – Duomenų kelias negali būti toks pats, kaip jau esančių įmonių.

 – Duomenų bazė negali būti kitos duomenų bazės direktorijoje, t.y. NE C:\Centas\DB\DBnauj.

– Pavadinimą nurodykit lotyniškais, bet  ne lietuviškais simboliais. Po to spauskite Gerai.

 

Programą visada paleidinėkite iš nuorodos „Imones (arba naujai sukurtos nuorodos į prad.exe), tuomet bus parodomas Jūsų sukurtų įmonių sąrašas, kuriame pasirinksite norimą įmonę (ją pažymėsite pelyte) ir paspausite Pasirinkau (arba dvigubas pelytės paspaudimas ant įmonės pavadinimo).

 

Kad neiškiltų problemų darant rezervines duomenų bazių kopijas, programos nustatymuose (Parametrai > Nustatymai > Bendrieji > III), nustatykite kiekvienai įmonei skirtingą rezervo pavadinimo pradžią.

1. Atsisiųskite atnaujinimus per programos meniu punktą „Kas naujo?” arba paspaudę ATNAUJINIMAI šio puslapio viršuje.

2. Padarykite visų įmonių duomenų bazės rezervus ir uždarykite programą. Rezervuojant duomenis  ir duomenų bazės struktūros patikrinimo metu visi papildomi tinklo kompiuteriai, o atnaujinimo metu – visi turi būti atsijungę nuo duomenų bazės.

3. Uždarykite programą Centas

4. Paleiskite parsisiųstą cenupgr.exe. Paspauskite TęstiTęstiYesInstaliuotiUžbaigti.

 

Jeigu turite įdiegę kelias programos Centas darbo vietas vietiniame kompiuterių tinkle, po atnaujinimo instaliacijos pagrindiniame kompiuteryje, nukopijuokite vykdomąjį programos failą C:/Centas/Centas.exe į papildomų kompiuterių katalogus C:/Centas/ vietoje senojo. Taip pat nukopijuokite segtuvus C:/Centas/DB/Str/  ir C:/Centas/Formos į kiekvieną papildomą kompiuterį.

 

Jokiu būdu nebandykite instaliuoti programos atnaujinimą papildomoje darbo vietoje, kuri jungiasi prie duomenų bazės per tinklą, jei tai ne SQL duomenų bazė !!!

 

Jeigu dirbate su keliomis įmonėmis, po programos atnaujinimo prisijunkite prie kiekvienos įmonės (tik tame kompiuteryje, kuriame yra tos įmonės duomenų bazė) ir atlikite duomenų bazių struktūros patikrinimus (per Darbas > Diagnostika/Įrankiai > Duomenų bazės strūktūros patikrinimas).

 

!Jeigu dirbate su SQL serveriu, instaliuokite atnaujinimus kiekvienoje darbo vietoje. Po programos atnaujinimo pagrindiniame kompiuteryje, atlikite duomenų bazės struktūros patikrinimą per Cento meniu Darbas > Diagnostika/Įrankiai > Duomenų bazės strūktūros patikrinimas (prieš tai atliekant darkart paskaitykit p.1) .

1. Atsisiųskite atnaujinimus per programos meniu punktą „Kas naujo?” arba paspaudę ATNAUJINIMAI šio puslapio viršuje.

2. Padarykite visų įmonių duomenų bazės rezervus ir uždarykite programą. Rezervuojant duomenis  ir duomenų bazės struktūros patikrinimo metu visi papildomi tinklo kompiuteriai, o atnaujinimo metu – visi turi būti atsijungę nuo duomenų bazės.

3. Uždarykite programą Centas

4. Paleiskite parsisiųstą cenupgr.exe. Paspauskite TęstiTęstiYesInstaliuotiUžbaigti.

 

Jeigu turite įdiegę kelias programos Centas darbo vietas vietiniame kompiuterių tinkle, po atnaujinimo instaliacijos pagrindiniame kompiuteryje, nukopijuokite vykdomąjį programos failą C:/Centas/Centas.exe į papildomų kompiuterių katalogus C:/Centas/ vietoje senojo. Taip pat nukopijuokite segtuvus C:/Centas/DB/Str/  ir C:/Centas/Formos į kiekvieną papildomą kompiuterį.

 

Jokiu būdu nebandykite instaliuoti programos atnaujinimą papildomoje darbo vietoje, kuri jungiasi prie duomenų bazės per tinklą, jei tai ne SQL duomenų bazė !!!

 

Jeigu dirbate su keliomis įmonėmis, po programos atnaujinimo prisijunkite prie kiekvienos įmonės (tik tame kompiuteryje, kuriame yra tos įmonės duomenų bazė) ir atlikite duomenų bazių struktūros patikrinimus (per Darbas > Diagnostika/Įrankiai > Duomenų bazės strūktūros patikrinimas).

 

!Jeigu dirbate su SQL serveriu, instaliuokite atnaujinimus kiekvienoje darbo vietoje. Po programos atnaujinimo pagrindiniame kompiuteryje, atlikite duomenų bazės struktūros patikrinimą per Cento meniu Darbas > Diagnostika/Įrankiai > Duomenų bazės strūktūros patikrinimas (prieš tai atliekant darkart paskaitykit p.1) .

1. Uždarykite atnaujinimo programą

2. Pašalinkite rinkmeną C:/Centas/DB/Str/LaukaiNew.PX.

3. Paleiskite programą C:/Centas/DB/Checkstr.exe.

1. Įeikite į kiekvieną duomenų bazę ir padarykite duomenų bazių rezervines kopijas. Programos pasiūlomą rezervo pavadinimą Rez_Metai_Mėnuo_Diena pakeiskite kitu, priklausomai nuo tvarkomos įmonės pavadinimo (pvz., EDL_2004_3_4). Arba daug patogiau nustatyti rezervo pavadinimo pradžią per Parametrai > Nustatymai > Bendrieji > III > Rezervo pavadinimo pradžia kiekvienai įmonei atskirai.

2. Suinstaliuokite programos atnaujinimą.

3. Įeikite į kiekvieną duomenų bazę ir atlikite veiksmą Darbas > Diagnostika/Įrankiai > Duomenų bazės struktūros patikrinimas.

Programa ”Centas” turi būti suinstaliuota abiejuose kompiuteriuose. Viename kompiuteryje pasidarę rezervinę kopiją (per Darbas > Duomenų rezervavimas > DB rezervo paruošimas), ją rasite per My Computer nuėję į katalogą C:\Centas\Rezervas. Atpažinti reikiamą rezervą galite pagal datą, esančią pavadinime. Jei kopijos dydis neviršija 1375 KB, ją galite pernešti 3½ disketėje. Didesnius – bet kurioje kitoje laikmenoje. Pasižymėję reikiamą rezervą ir paspaudę dešinį pelytės mygtuką, pasirinkite ”Send To” ir ”3½ Floppy (A:)”, o įdėję disketę kitame kompiuteryje, analogiškai pasirinkite ”Copy” ir atsidarę C:\Centas\Rezervas katalogą, laisvoje jo vietoje vėl paspaudę dešinį pelytės mygtuką, pasirinkite ”Paste”. Nukopijavę rezervą į nurodytą katalogą, paleiskite programą ”Centas” su pasirinkta įmone (jei vedate kaletą) ir išimkite duomenų bazę iš rezervo (per Darbas > Duomenų rezervavimas > DB rezervo įkėlimas). Didesnę rezervinę kopiją įrašykite į CD, USB atminties laikmeną arba suskaidykite dalimis, telpančiomis į disketę, panaudoję tai atliekančią archyvavimo programą. Šiuo atveju įkėlimas kitame kompiuteryje analogiškas aprašytam su diskete.

Ataskaitos peržiūros metu paspauskite mygtuką su diskeliu. Atsivėrusiame lange pasirinkite rinkmenos išsaugojimo vietą, rinkmenos vardą ir rinkmenos tipą (File type) ”Excel spreadsheet” arba ”RTF file”.

Pelytės dėšiniuoju mygtuku paspauskite programos nuorodą ir įeikite į savybių langą (”Properties”). Laukelyje ”Start in” įveskite ”C:\Centas” ir paspauskite ”Apply” ir ”OK”.

Nueikite per programos pagrindinį meniu ”Ataskaitos > Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras FR0671” (arba ”Ataskaitos > Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras FR0672”). Pasirinkite ataskaitos periodą ir spauskite ”Paruošti”. Byla bus išsaugota .ffdata formatu. Peržiūrėti paruošto registro duomenis galite programoje ABBYY Form Filler Light (http://deklaravimas.vmi.lt).

1. Atsisiųskite valiutų kursų atnaujinimą iš mūsų tinklapio adresu http://www.edlonta.lt/files/valkursai.exe

 

2. Suinstaliuokite valiutų kursų atnaujinimą savo kompiuteryje. Paklausus slaptažodį, įveskite galiojantį „Cento” atnaujinimo slaptažodį.

 

3. Paleiskite programą „Centas”. Nueikite per meniu Darbas / Duomenų importas / Lietuvos banko valiutų kursai. Paspauskite „Importuoti” ir pasirinkite norimo mėnesio bylą, pvz. „lb_2005_07”.

Įveskite į sąskaitų planą atskiras subsąskaitas „Delspinigiai Sodrai” bei „Sodros baudos”.

 

Po to per Parametrai > Nustatymai > Buhalterija > II kortelė nurodykite atitinkamai reikiamas subsąskaitas. Išsaugokite naujai įvestus parametrus paspaudus mygtuką „Gerai”.

 

Įveskite delspinigių ir/ar baudų Sodrai operacijas(-ą) į operacijų žurnalą per Darbas > Buhalterija.

Pirmiausia nueikite į Parametrai > Nustatymai > Bendrieji – uždėkite varnelę „Išskaičiuojamas mokestis gavime”.

 

Po to nueikite į Gavimą ir suformuokite dokumentą, kur jo apačioje pamatysite, kad atsirado papildomas langelis, kur įvesite išskaičiuojamo mokesčio tarifą (15 proc. GPM).

 

Formuojant išmokėjimą, t.y KIO ar MP, pasirinkite kontrahentą ir įveskite jam išmokamą sumą, paskirtį pasirinkite „Išmokėjimas fiziniams asmenims”. Atsiranda papildomas skyrelis GPM, kur nurodate priskaičiuotos sumos dalį, išskaičiuoto GPM dalies sumą ir korespondenciją, kur bus perkeltas GPM. Vėliau belieka suformuoti išmokėjimą biudžetui (MP ar KIO).

Jeigu iš Wordpad Jūsų spausdintuvas spausdina gerai, reikia perinstaliuoti spausdintuvą, pakeičiant instaliuotas pagal nutylėjimą Windows spausdintuvo tvarkykles pateiktomis CD su spausdintuvu arba parsiųstomis iš spausdintuvo gamintojo internetinio puslapio. Pvz.:Hewlett-Packard  http://software.canon-europe.com/index.asp

F1 – kodo įvedimas paieškos langelyje.

F2 – perėjimas prie eilučių.

F3 – įmokėtos sumos įvedimas.

1. Nueikite per pagrindinį meniu Darbas / Buhalterija / Fiksuoti valiutos kursai.

2. Paspauskite + ir atsidariusiame lange pasirinkite valiutą ir įveskite pastovų kursą.

Kad išsaugotumėte nustatymus, paspauskyte mygtuką Gerai.

Galite įdėti duomenų bazės rezervą į mūsų ftp serverį. Kiti vartotojai Jūsų duomenų nematys.

1. Išsiųskite pc@edlonta.lt prašymą dėl prieigos prie serverio sukūrimo.

2a.Gavę prisijungimo duomenis, prisijungti prie ftp ir įkelti rezervą galite tiesiogiai iš Cento meniu Darbas > Duomenų rezervavimas > Rezervo siuntimas konsultantui. Atsidariusios lentelės viršuje, langelyje Vartotojas įrašykit Jums suteiktą vartotojo vardą ir paspauskite dešiniau esantį užrašą Prisijungti. Prisijungę, paspauskit užrašą apačioje Įkelti bylą, atsidariusiame lange paspauskit katalogo ženklelį

 

 

ir nurodę reikalingą rezervą, spauskit Open ir užrašą apačioje Įkelti. Palaukit, kol rezervas įsikels ir gausit patvirtinimo pranešimą. Spauskit OK

3. Išsiųskite konsultantui pranešimą apie įdėtą duomenų rezervą ir problemos aprašymą.

Tačiau, jeigu mūsų serveris kartais neveiktų, galite puikiausiai pasinaudoti ir nemokama wetransfer paslauga.

1. Jeigu kompiuteryje iš kurio norite perkelti programą (arba perinstaliuoti) yra duomenų bazė(s), padarykite visų įmonių duomenų bazės rezervą per meniu Darbas > Duomenų rezervavimas > DB rezervo paruošimas. Su įmonių db rezervais iš senojo kompiuterio nusikopijuokite Pradsql.ini ir Centas_db.ini, jei tokie yra.

2. Prijunkite kompiuterį prie interneto, jei jis šiuo metu neprijungtas.Pagrindiniame programos lange vienu metu paspauskite tris klavišus Ctrl+Alt+K, arba Cento meniu nueikite Pagalba > Programos išregistravimas. Programai užklausius dėl registracijos panaikinimo, patvirtinkite atliekamą veiksmą, spausdami Yes (arba Taip). Programai užklausius „ar išsiųsti pranešimą apie registracijos panaikinimą?”, patvirtinkite atliekamą veiksmą, spausdami Yes (arba Taip). Įsitikinkite, kad rekvizitai nurodyti būtent pirkusiojo licenciją fizinio ar juridinio asmens, nes programa įkelia juos iš duomenų bazės, su kuria tuo metu yra dirbama ir kai duomenų yra bazių daug, jie gali nesutapti. Negavę išregistravimo pranešimo, naujame ar perinstaliuotame kompiuteryje programos neregistruosime!
Todėl, jei vis tik išregistravimo pranešimo dėl kažkokių priežasčių išsiųsti nepavyktų, po išregistravimo, paleiskite Centą ir užfiksuokite (Print Screen) tą ekrano vaizdą su registracijos langu ir pasiųskite į pardavimai@edlonta.lt

3. Naujame (arba naujai perinstaliuotame) kompiuteryje įdiekite bandomają programos versiją (http://www.edlonta.lt/php/?mid=91). Suinstaliavus programą, atsiras registracijos langas, kuriame bus kodas1. Nukopijuokite jį.

4. Naujame, arba naujai perinstaliuotame kompiuteryje (jeigu tai ne papildoma darbo vieta) įkelkite duomenų bazės rezervą per Darbas > Duomenų rezervavimas > DB rezervo įkėlimas. Taip pat į C:\Centas įkelkite ir anksčiau išsaugotus Pradsql.ini ir Centas_db.ini – tai žymiai pagreitins darbą, jei įmonių yra daug. Jeigu tai papildoma darbo vieta, duomenų bazės kelio nustatymui vadovaukitės šia instrukcija: http://www.edlonta.lt/php/index.php?did=5 .Jeitaisql darbo vieta, šia: http://edlonta.info/files/sql_instal.pdf

5. Naujojo kompiuterio kodą1 siųskite adresu pardavimai@edlonta.lt.. ( neužmirškite prisistatyti – kieno vardu įsigyta licencija)

Jeigu Vistoje instaliacijos, atnaujinimo ar paleidimo  metu gaunate pranešimus „Network initialization failed. Permission denied…” ar kitus, su Permission denied: prisijungę vartotoju su administratoriaus teisėmis, eikite į Control panel (Valdymo skydas), atsidarykit User Accounts (Vartotojai), atidarykit „Turn User Account Control on or off” ir nuimkit atžymą nuo „Use User Account Control (UAC) to help protect your computer” ir patvirtinkit OK.

Jeigu Cento instaliacijos, atnaujinimo ar paleidimo  metu Windows 7 aplinkoje gaunate pranešimus „Network initialization failed. Permission denied…” ar kitus, su Permission denied, atlikite šiuos derinimo veiksmus: prisijungę Wintows7 vartotoju su administratoriaus teisėmis, eikite į Control panel (Valdymo skydas) – 

 

atsidarykit User Accounts (Vartotojai), atidarykit  nuorodą „Change User Account Control settings” – 

 

nuslinkit slankiklį į apačią („Never notify”) –  

ir patvirtinkit „OK”

Taip pat atkreipkite dėmesį į pastabą SVARBU kalbos, valiutos nustatymuose (DUK klausimas „Programoje nerodo lietuviškų raidžių”) http://www.edlonta.lt/php/index.php?did=3

Kad programa korektiškai dirbtų Windows 8 aplinkoje, prieš instaliuojant Centą, reikia padaryti šiuos pakeitimus:

1. Dešinėje viršutiniame kampe atsidarykite nustatymus,

paspauskite Settings,
viršuje spauskite Control Panel,

jei nematote User Accounts, tai dešiniame viršutiniame kampe pasirinkit Small Icons,
atsidarykit User Accounts,
savo vartotojui pasirinkit Change User Account Control Settings,

nuslinkite slinktuką į pačią apačią prie užrašo Never notify ir spauskite OK.
2. Dešinėje viršutiniame kampe atsidarykite nustatymus,

paspauskite Settings,
viršuje spauskite Control Panel,

jei nematote Region, tai dešiniame viršutiniame kampe pasirinkit Small Icons,
atsidarykit Region > Formats > Additional Settings > Date > Date Format > Short date įrašykite datą su taškais, pvz. 2013.03.08.

Po Cento instaliacijos
3. Per My Computer nueikite į C:\Centas\Db katalogą, pasižymėkite ten esantį CheckStr failą, paspauskite ant jo dešinę pelytės ausį ir pasirinkite Properties. Atsidariusiame lange paspauskite Compatibility, pažymėkite Run this program as administrator ir spauskite OK.

Grįžkite vienu katalogu aukščiau (į C:\Centas), ten esančias rinkmenas  (failus) surūšiuokite pagal tipą ir tą patį, kaip su CheckStr, padarykite su visais vykdomaisiais failais (Centas, Dialow, killreg, konfig, Pdxrbld, Prad, Pradsql, sqlrez).

Instrukcijoje rašoma „Išsisaugokite šią bylą ir nukopijuokite į kiekvienos darbo vietos C:\Centas segtuvą”. Kad rasti C:\Centas, atsidarykite „My computer”, tada atsidarykite C:\ diską ir ten pamatę Centas katalogą, atsidarykite jį. Tai būtent į šį katalogą (C:\Centas) ir reikia išsaugoti atsiųstą Jums support.bin failą visuose pas mus registruotuose

kompiuteriuose. „Išsaugoti” reiškia išsaugoti lygiai taip pat, kaip išsaugojate kitus atsiųstus dokumentus – nuotraukas, word, excel, pdf dokumentus ir jokiu būdu nekeičiant pavadinimo. T.y. turi būti support.bin (jei Windows nustatymuose atjungtas galūnių rodymas, tada vien tik support). Ir dar – šio failo bandyt atidaryti su jokia programa nereikia!
Jeigu support.bin iš mūsų gavote po Cento prenumeratos pratęsimo, prieš atliekant aukščiau aprašytus veiksmus, senąjį support.bin, prieš naujojo įkėlimą, iš C:\Centas ištrinkite.

Gaukite nemokamą konsultaciją bei pasiūlymą jūsų verslui

Džiaugiamės galėdami atsakyti į visus jums rūpimus klausimus ir padėti nustatyti, kurios iš mūsų paslaugų geriausiai atitinka jūsų poreikius.

Kas bus toliau?
1

Suplanuojame skambutį jums patogiu metu

2

Išanalizuojame jūsų poreikius

3

Paruošiame jums pritaikytą pasiūlymą

Nemokama konsultacija

Nemokama konsultacija galioja tik naujiems klientams, dėl
naujų paslaugų užsakymo, kitas konsultacijų sąlygas galite rasti čia